fredag 7 september 2012

Bostadsbyggande och samhällsplanering i USA

Sedan tisdagen den 4 september befinner jag mig tillsammans med en delegation från Civilutskottet i USA för att studera - i första hand - bostadspolitiska lösningar och frågor som gäller fysisk samhällsplanering.

USA är ett mångfacetterat land och kanske inte alltid helt förutsägbart om man tror sig veta hur saker och ting fungerar. När det gäller byggande finns det flera nivåer och regler kan tillföras på varje nivå. Detta innebär att det kan vara mycket genomreglerat på vissa håll samtidigt som det är i det närmaste inte alls reglerat på andra håll. Ett exempel på det senare är Houston, Texas, där man i princip kan komma igång med byggande inom några dagar under förutsättning att man äger mark. Resultatet av detta beskrivs som att det kan stå en skyskrapa bredvid en glasskiosk och att det saknas helhetsperspektiv.

Är bra med så få regler? Eller är det dåligt? Svaret är - om man ändå ska vara lite försiktig - att det inte är bra. Är det fler som vill investera och bygga i Houston? Nej, av det skälet att kontexten typiskt sett inte skapar mervärden för en investerare. Fungerande samhällsplanering bygger på helhetsansvar och att skapa förutsättningar för alla sådana värden som människor anser vara viktiga. Detta innebär samtidigt att alla investerare tillför delvis olika värden till nytta för varandra. Detta är något som liknar konceptet "gröna täta städer" väldigt mycket.

De högsta värdena för kommersiella investare finns på Manhattan i New York och i Washintgton DC, vilka är de två områden som vi besöker under vår studieresa.

Här finns en länk till Riksdagens hemsida där man kan klicka sig vidare och se hela programmet för USA-resan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar