tisdag 6 december 2011

Ska man ångra avtal som inte har ingåtts?

Ekots nyheter tar upp frågan om företag ska ges ångerrätt. Rubriken är "Flera politiker vill ge företag ångerrätt". Man säger enligt det aktuella inslaget att det nu höjs politiska röster för att införa ångerrätt för företag när de köper varor och tjänster över telefon.

Förslagen bygger på ett typiskt reaktivt politiskt ställningstagande, okunskap och bristande förståelse för problemet. Ett avtal ingås genom att två parter med sammanträffande partsviljor kommer överens om något. Om man lurar någon är det i allmänhet både ett bedrägeribrott och något som träffas av avtalslagens ogiltighetsregler.

Ska man ångra ett avtal som inte har ingått? ... Det är ju det förslagsställarna egentligen föreslår. Att konsumenter i olika situationer har rätt att frånträda avtal man faktiskt har ingått är en sak, men i sådana situationer som har beskrivits på SvT:s hemsida i anslutning till radioinslaget har avtal inte ingåtts eftersom det saknas sammanträffande partsviljor. Det är inte bara Veronica Palm (S) som har missuppfattat situationen utan det verkar även min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby ha gjort. Enligt SvT:s hemsida har hon en annan uppfattning än justitieministern (Beatrice Ask) som anser att sådan lagstiftning inte behövs. När det gäller den frågan som justitieministern enligt min mening uttalar sig om - och som egentligen inte är aktuell i detta sammanhang - anser jag i likhet med justitieministern att det är olämpligt att införa regler för näringsidkare att kunna frånträda avtal som faktiskt har ingåtts.

Frågan om rätten att frånträda avtal som inte har ingåtts är inte ny och den har diskuterats tidigare. Dessutom har kreditupplysningsföretagen nyligen vidtagit åtgärder för att oseriösa skojares agerande inte ska medföra negativa konsekvenser i kreditupplysningshänseende för seriösa företagare som drabbas.

Om någon är beredd för att ge efter för orättmätiga påtryckningar är detta främst ett problem för den som gör det och inte för lagstiftaren.

Att dessutom påstå - som vissa har gjort - att domstolar och rättsväsendet i vidare bemärkelse skulle bidra till att oseriösa skojare lyckas med sitt uppsåt beror nog också på bristande kunskaper om helheten, men den diskussionen får vänta för närvarande.

UPPDATERING (6/12)

I senaste numret av tidningen Riksdag & Departement finns också en artikel angående den aktuella frågan. Rubriken är "Krav på politisk handling mot bluffande företag". I artikeln tar Svensk Handels VD Dag Klackenberg upp ett mycket tydligt exempel på ett fall när avtal inte har ingåtts.

Här finns en länk till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar