torsdag 2 april 2009

Slutrapport från arbetsgruppen Lika villkor

Arbetsgruppen ”Lika möjligheter”, där jag är deltagit i utvecklingsarbetet, har nu levererat sin slutrapport. Arbetsgruppen har haft till uppgift att lämna förslag på hur moderaternas jämställdhetspolitik kan förnyas och har nu kommit med sin slutrapport. Rapporten innehåller 69 konkreta förslag.

Exempel på förslag från gruppen:

 • Se över sjuklönesystemet för gravida
  Om staten tar ett större ekonomiskt ansvar vid graviditeter med komplikationer så minskar risken för att kvinnor i fertil ålder diskrimineras på arbetsmarknaden

 • Börsbolag bör kompetensredovisa både styrelsen och högre chefspositioner i sina årsredovisningar
  Detta för att bättre belysa skillnaden mellan representationen av kvinnor och män i ledande positioner.

 • Utbildning i lika bemötande och genusperspektiv ska integreras i vårdutbildningar och fortbildningsprogram
  Kvinnor och män bemöts olika i vården. Personalens olika sätt att behandla patienter beroende på kön sker ofta omedvetet men bör motverkas.

 • Utvärdera och eventuellt förstärka jämställdhetsbonusen
  Om utvärdering visar att jämställdhetsbonusen inte fått önskad effekt bör den förstärkas.

 • Utveckla och införa en jämställdhetsbonus även när det gäller uttag av VAB-dagar
  För att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors uttag av den tillfälliga föräldrapenningen bör det införas en jämställdhetsbonus även när det gäller uttag av VAB-dagar.

Rapporten, och alla andra arbetsgruppers slutrapporter, finns att ladda ner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar