onsdag 8 april 2009

Civilkurage kräver inte lagstiftning

Vid en ceremoni på Södertörns brandförsvarsförbund på tisdagen uppmärksammades Tommie Berggren, Lars Palm, Lars Fougner, Marie Koitsalu och Ronnie Chressman. Deras insatser har räddat liv och egendom. Med på bilden är också förbundets ordförande Anti Avsan samt brandchef Arne Jonsson.

Foto: Anders Edstam, Södertörns brandförsvarsförbund.

Förslaget om att det borde införas en så kallad civilkuragelag som skulle innebära en skyldighet för människor att ingripa mot exempelvis brott är ett förslag från personer som antingen inte har tänkt färdigt eller inte vet någonting om vilka effekter en sådan lag skulle få i praktiken.

En civilkuragelag är en lag, som enligt dess förespråkare, får till följd att den som inte ingriper i samband med ett brott eller inte gör tillräckligt mycket kan fällas till ansvar för brott själv. Det skulle med andra ord bli straffbart att inte ingripa eller att inte ingripa efter förmåga.

Redan i dag är det svårt att förmå vittnen att fullgöra den medborgerliga skyldigheten att vittna. Hur många vittnen kommer att ge sig till känna i framtiden - med en civilkuragelag - om obehaget är för stort redan i dag utan sådan lagstiftning? Naturligtvis ännu färre. Den som tror något annat måste leva i den bästa av världar. Sedan är det paradoxala att i den bästa av världar behövs det inte någon civilkuragelag, därför där fungerar allt ändå.

En enkel slutsats av detta är att förstår man inte problematiken eller har förmåga att ta till sig de faktorer som gör sig gällande "i verkligheten" så bör man inte komma med något förslag. Denna typ av reaktiva lagförslag är alltför vanliga bland politiker. Förslaget om civilkuragelag har säkerligen till stora delar sitt ursprung i den massmedialt uppmärksammade så kallade dödsmisshandeln på Kungsgatan i Stockholm för några år sedan. En ytterligare fråga i sammanhanget är hur någon kan tro att det ska gå att lagstifta fram mänskliga egenskaper som dådkraft, gott omdöme, mod och medmänsklighet?

Att det finns handlingskraftiga människor som gör goda och i vissa fall livsavgörande insatser och som behöver uppmärksammas och uppmuntras är helt uppenbart. Av det skälet ordnade Södertörns brandförsvarsförbund en ceremoni i går för att uppmärksamma några vardagshjältar. Händelserna som uppmärksammades kan beskrivas under tre rubriker.

Räddade personer ur brinnande bil
Den 17 mars körde en bil av vägen och började brinna. Platsen var Lännavägen i Huddinge kommun. Lars Fougner mötte bilen precis när den for ut i terrängen. Han ingrep direkt och försökte till att börja med få upp förardörren utan att lyckas. Han sprang runt bilen och försökte få upp passagerardörren. När inte heller detta lyckades kröp han in i bilen genom sidorutan och lossade bältet på en av personerna i bilen. Han var sedan med och drog ut personerna och tog hand om dem tills sjukvårdspersonal tog över. Ronnie Chressman lyckades rädda föraren genom att slänga en sten genom sidorutan, öppna dörren från insidan och lossa bältet i bilen som vid det laget var helt rökfylld. Tommie Berggren hjälpte till vid uttagningen av passageraren genom sidorutan då dörren inte gick att få upp.

Det står klart att dessa personers ingripande räddade livet på personerna i bilen.

Ytterligare personer var delaktiga i räddningsinsatsen men dessa har brandförsvaret inte lyckats få kontakt med.

Isolycka med tragiskt slut
En grupp med flera personer var ute på isen och åkte skridskor när de fick syn på en person som gått igenom isen. Endast benen stack upp och det är troligt att personen hade varit under vatten länge. Flera personer i gruppen hjälptes åt att dra upp mannen ur vaken och Marie Koitsalu och Olivier Bouju startade hjärt- och lungräddning. Mannens liv gick dock inte att rädda.

Brandsläckning i lägenhet
I oktober förra året ingrep Lars Palm vid en lägenhetsbrand i Salem. Han hörde en kraftig smäll och tömde sedan två pulversläckare genom ett söderslaget fönster. Utan hans ingripande hade branden blivit betydligt mer omfattande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar