torsdag 9 april 2009

Könsneutrala äktenskap - Moderaterna i Sundbyberg

I går besökte jag Moderaterna i Sundbyberg i deras partilokal på Järnvägsgatan 46. Kvällens tema innan fullmäktigegruppmötet var könsneutrala äktenskap. Ett antal sundbybergsmoderater känner jag sedan tidigare, men det är alltid trevligt att träffa nya moderata förtroendevalda. Det ställdes många viktiga och även kluriga frågor och vi gled stundtals in på ett filosofiskt plan med frågeställningar som anknöt till samhällsutveckling och partiideologi.

Det går allmänt sett att ställa ett flertal frågor om VARFÖR de lagförslag som riksdagen beslutade den 1 april ser ut som de gör. Svaren på några av de viktigaste frågorna ser ut så här:

•De nya bestämmelserna inskränker inte friheten för någon.

•De ökar däremot friheten för några.

•De kränker inte religionsfriheten på något sätt.

•De nya bestämmelserna innehåller inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom trossamfund.

Apropå debatten om det som rätteligen ska kallas civiläktenskap kan följande punkter lyftas fram:

•De nya bestämmelserna stänger inte olikkönade par ute från möjligheten till kyrklig vigsel.

•Bestämmelserna stänger inte heller samkönade par ute från möjligheten till kyrklig vigsel (vilket däremot ett civiläktenskap skulle ha gjort). Svenska kyrkan och samfunden hanterar frågan själva.

•Begreppet äktenskap behålls som begrepp för det institut som staten tillhandahåller genom lagstiftning.

Vad som är viktigt i sammanhanget är att dagens system med möjlighet till både borgerlig vigsel och vigsel inom samfunden och Svenska kyrkan har ett brett folkligt stöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar