söndag 1 februari 2009

Ägarlägenheter på väg att införas

Det byggs redan lägenheter som ska säljas som ägarlägenheter. Botrygg Bygg AB
bygger ägarlägenheter i kvarteret Träslöjden i Hammarby sjöstad och civilutskottet håller för närvarande på med behandlingen av proposition 2008/09:91 Ägarlägenheter. I propositionen föreslås att det införs lagregler som gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt (så kallade ägarlägenheter). Än så länge kommer detta bara vara möjligt när det gäller nyproducerade lägenheter. Det kommer inte gå att ombilda befintliga bostadsfastigheter till ägarlägenheter, vilket kräver ytterligare utredning innan ett lagförslag kan läggas fram.

En ägarlägenhet ska enligt lagförslaget utgöra en tredimensionell fastighet av särskilt slag och motsvara en bostadslägenhet. De regler som redan i dag gäller för bildande och nyttjande av andra tredimensionella fastigheter föreslås i princip gälla även för ägarlägenhetsfastigheter. Det innebär att en ägarlägenhetsfastighet ska bildas vid en lantmäteriförrättning och kunna hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar. De regler som kommer att gälla är de regler som gäller om någon hyr ut exempelvis en villafastighet.

Ägarlägenheter måste byggas i sammanhållna enheter om minst tre lägenheter. Varje sådan lägenhet ska som regel få del i en samfällighet som kan ha ansvaret för skötseln av yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten ska förvaltas av en förening (samfällighetsförening) i vilken ägarna av lägenheterna är medlemmar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2009.

1 kommentar:

  1. Äntligen!
    Det var på tiden att vi i sverige också skall få äga vår lägenhet på samma sätt som vi gör på Canaria.
    Det är batra synd om stackarna i bostadsrätter som snart får se luften försvinna ur dessas uppblåsta priser. Vem vill betala betala för annat när man nu kan ÄGA sin lägenhet.

    SvaraRadera