onsdag 10 december 2008

Två insändare

Stockholms Handelskammares tidning, Handelskammartidningen (nr 8 -08), kom ut igår. I detta nummer hade jag med en insändare om det återställda företagshypoteket. Jag återger insändaren i sin helhet nedan.

Ännu ett vallöfte kan bockas av
Alliansregeringen vill att företagen ska få det lättare att låna pengar. Det är ett av syftena med att återställa förmånsrätten.

De nya reglerna förbättrar framför allt små och medelstora företags möjligheter att låna pengar på goda villkor. Främst gäller det företag i tillverkningsindustrin, som är den kategori av företag som i stor utsträckning använder sig av företagsinteckningar.
Företagshypoteket föreslås omfatta en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen hör till näringsverksamheten.

Företagshypoteket ska ge särskild förmånsrätt vid konkurs och utmätning. Eftersom företagshypoteket får en starkare ställning än företagsinteckningen, kommer utdelningen i konkurs till hypoteksborgenärerna att öka.

Statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti avskaffas. Detta utan att det sker försämringar av skyddet för arbetstagarna.

Det var i mitten av november som riksdagen klubbade igenom denna politiska återställare som efterfrågats av många.

Den som är intresserad av politik kan bocka av ytterligare ett infriat vallöfte som är viktigt för företagen.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m) Stockholms
län, ledamot i civilutskottet
I veckans nummer av Mitt i Huddinge (nr 1220, vecka 50 2008) har jag med en replik till signaturen "Björn, före detta moderat". Björn skrev i en föregående insändare att han var förvånad att jag hade tid att skriva insändare men inte tid att svara på ett mejl från honom. Det stämmer att jag fick ett mejl från honom men det innehöll ingen fråga eller frågeställning att besvara. Efter en påminnelse från Björn så fick han ett svar och det svaret ligger även till grund för den replik som publicerades igår.

För tydlighetens skull vill jag poängtera att Björn fick sitt svar från mig i god tid innan hans insändare publicerades. Repliken i Mitt i Huddinge återges i sin helhet nedan.

Pensionärerna kommer att få det bättre nästa år
Signaturen ”Björn, före detta moderat” säger sig inte kunna förstå hur jag har tid att skriva insändare när jag inte har svarat på hans mejl. Björn redogör sedan för hur hans ekonomi har utvecklats.

Inledningsvis vill jag påpeka att Björn har fått ett svar på sitt mejl. Det var inte så självklart att svara eftersom mejlet inte innehöll någon frågeställning. Av utrymmesskäl går det dock inte att återge hela svaret till Björn utan endast det viktigaste.

Generellt kan sägas att det allmänna kostnadsläget i samhället har höjts och det är tyvärr något som drabbar alla, såväl yrkesarbetande som pensionärer. Mat är en kategori av varor där vi har sett stora prisökningar.

Regeringen gör en satsning på pensionärerna i form av bland annat en skattesänkning om cirka 2 500 kronor per år (i genomsnitt). Sänkningen riktar sig i första hand till de pensionärer som har lägst pension, det vill säga de med garantipension eller låg inkomstpension. Härutöver räknas basbeloppet upp med 3 834 kronor för ett ensamhushåll med full garantipension. Skattesänkningen och uppräkningen motsvarar ungefär 500 kronor per månad för ett ensamhushåll med full garantipension. Äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer höjs också. Dessa åtgärder träder i kraft vid årsskiftet.

Pensionssystemet är uppbyggt på så sätt att utfallet i form av pensioner blir större ju fler som arbetar. Regeringens framgångsrika jobbpolitik har därför kommit pensionärerna till del.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m), Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar