torsdag 11 december 2008

Budgetdebatt

Idag har Civilutskottet debatt. Formellt har vi debatt om Civilutskottets betänkande 2008/09:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

I grunden handlar det om regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet samt motioner, från allmänna motionsperioden, som knyter an till området. Förslagen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och målen för bostadspolitiken och konsumentpolitiken samt frågor om olika stöd till bostadssektorn och den kommunala konsumentvägledningen.

Det kommer kanske inte som någon överraskning att majoriteten i utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen och de nya mål som också finns i densamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar