tisdag 22 maj 2007

Fotbollshuliganer - ett problem för polisen

Igår besökte jag polismyndigheten i Stockholms län och supporterpolisen för att få ta del av deras synpunkter på problematiken kring huliganvåld. Sådant våld förekommer ofta i form av rena slagfältsdrabbningar mellan olika supportergrupper framförallt i samband med derbymatcher i Stockholm.

Det var ett givande möte med kärnfulla presentationer. Ett antal tänkbara förbättringsområden diskuterades där förändringar i lagstiftningen sades kunna utgöra bra hjälpmedel för polisen i framtiden. Något oroväckande var att man från polisens sida hade noterat en ökande förekomst av narkotika i supportergrupperna och en viss breddning av rekryteringsbasen. Min slutsats av detta med rekryteringsbasen är att supportergrupperna numera drar till sig ett större antal personer som i första hand är intresserade av att utöva våld. Detta till skillnad mot vad som var fallet tidigare då fotbollsintresset kom i första hand och intresset att utöva våld i andra hand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar