onsdag 16 maj 2007

Bevisning och rättssäkerhet i sexualbrottmål

Rättssäkerhet är någonting som är viktigt för varje människa och helt centralt i en rättsstat. Möjligheten till en korrekt, rättvis och tillräckligt omfattande bedömning måste tillförsäkras varje männiksa alldeles oavsett vilken roll han eller hon intar. Det är också av stor betydelse att personer som har begått brott döms och att oskyldiga inte blir dömda. Detta ställer krav på kvalitén i domstolarnas dömande verksamhet.

En typ av brott där det ofta föreligger bevissvårigheter är sexualbrottmål. I sådana mål är det många gånger av helt avgörande betydelse att det finns tillräckligt med tid för analys av bevisningen och tillräckligt med tid för eftertanke innan dom meddelas. Detta innebär i sin tur att domstolar måste ha tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett rimligt sätt. Detta är frågor som - med tanke på min bakgrund som domare - engagerar mig starkt och som jag diskuterar i en krönika på Politikerbloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar