torsdag 10 maj 2007

Besök hos Roslagsglas AB i Åkersberga

Under måndagen besökte jag företaget Roslagsglas AB i Åkersberga. Roslagsglas fick under förra året utmärkelsen årets företag inom sin bransch. Företaget bedriver en mycket bred verksamhet med allt från glasmästeri, renovering av fönster, grossistverksamhet och viss egen produktion av isolerglas. Man har även en bilglasverkstad och möjligheter att med med egen båt utföra arbeten ute i skärgården. Verksamheten bedrivs förutom i Åkersberga även i Norrtälje.

Jag träffade företagets samtliga tre delägare som berättade om sin verksamhet och sin syn på företagande. Det var ett intressant besök där jag också ställde frågan: Vilka är de viktigaste ändringarna som behöver göras för att underlätta för mindre och medelstora företag att utvecklas? Svaret blev inte helt oväntat att man upplevde arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för sina anställda som klart betungande. Ett annat närliggande och möjligen mer aktuellt problem var att det inte framstår som rimligt att arbetsgivare får stå för en inte oväsentlig del av sina anställdas sjukkostnader om exempelvis en skada har uppkommit under idrottsutövning eller i något annat sammanhang som över huvud taget inte har med anställningen att göra. Dessa regler innebär för Roslagsglas vidkommande att man känner att man måste vara försiktig när man funderar på att anställa personer som sysslar med olika typer av sport och idrott där det förekommer skaderisker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar