söndag 19 januari 2014

Kommunala byggsubventioner?

I socialdemokratiskt styrda Botkyrka kommun verkar anställda ha tagit saken i egna händer och i praktiken ha gett vad man skulle kunna kalla för kommunala byggsubventioner. Tråkigt nog kan jag säga att jag inte är förvånad. Möjligen är detta ett utslag av den så kallade Göteborgsandan.

Nättidningen Byggvärlden skriver om fakturafiffel i Botkyrka. I ingressen anges följande:

Förra året började Botkyrka kommun misstänka att samhällsbyggnadsförvaltningen felaktigt betalade ut pengar till företag inom byggbranschen.
 
En granskning av fakturahanteringen visade att totalt 25 miljoner kronor betalats ut felaktigt.

Nu har en före detta anställd och en leverantör polisanmälts.

I artikeln skrivs bland annat följande:

"Ernst & Young hittade totalt cirka 200 tveksamma fakturor av varierande storlek och konstaterar i sin rapport att hanteringen av fakturor till ett sammanlagt värde av 25 miljoner kronor har brister i fråga om leverans och innehåll.

Samtliga fakturor har skickats från fastighetsenhetens byggrupp och rör ny- och ombyggnationer inom kommunen. Fakturorna har gått till företag inom byggbranschen och attesterats av en tidigare anställd som gick i pension i juni 2013."

En tidigare anställd i Botkyrka kommun har polisanmälts förutom någon eller några andra personer.
I den aktuella artikeln skrivs att det har skett saker som jag ser som påtagligt graverande.

"Den tidigare anställde och leverantören är nu polisanmälda och förundersökningen har påbörjats. Fakturorna som har granskats är från år 2008 och framåt och revisionsbolaget har hittat oklarheter som misstänkta ”luftposter”, dubbla betalningar och slutfakturor under pågående projekt. De har även hittat betalningar till misstänkta blufföretag, betalningar till företag med företrädare som är dömda för bokföringsbrott och företag som senare är försatta i konkurs samt fakturor från ej upphandlade leverantörer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar