tisdag 28 augusti 2012

Det ska bli lättare att lösa bolån

Det ska bli lättare att lösa bolån. Med det menas lite kortfattat att det ska bli enklare och billigare. I dag måste den som i förtid vill lösa ett bolån betala så kallad ränteskillnadsersättning, som i praktiken ofta innebär att man inte tjänar på att byta till ett nytt lån med bättre villkor hos en annan kreditgivare eftersom det kostar för mycket att lösa ett befintligt lån. På så sätt hämmas rörligheten och konkurrensen på kreditmarknaden.

Av stor betydelse i sammanhanget är att Finansinspektionen nyligen har slagit fast att bankerna gör rekordstora vinster på bolån. Finansinspektionen har beskrivit hur bankernas räntenetto stiger i rask takt samtidigt som bolånemarginalerna under andra kvartalet ökade till den högsta nivån på tio år.
 
Rent konkret kommer de nya reglerna att innebära en ny modell för att räkna ut ränteskillnadsersättningen. Denna nya modell kommer att presenteras i höstbudgeten. Regeringen avser också att föreslå att Finansinspektionen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att få bankerna att bli tydligare i sin redovisning av finansieringskostnaderna. En ökad transparens kommer att öka möjligheterna för hushåll att argumentera för rimliga kreditvillkor.

Företrädare för flera stora banker har varit kritiska till Finansinspektionens beräkningar. Att banker får ökade marginaler bör inte vara något problem om de används på ett sätt som är till nytta för alla kredittagare och stärker bankernas motståndskraft så att hela det finansiella systemet i Sverige blir mer robust. Problemet är att det inte är helt säkert att det är så man använder de ökade marginalerna i banksektorn, eftersom många har påpekat att det också handlar om mycket generösa villkor för bankernas ledningspersoner.

Aftonbladet skriver om detta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar