måndag 21 maj 2012

Dom i bluffakturemålet

Under Civilutskottets utfrågning om bluffakturor tidigare i våras nämndes vid flera tillfällen
en pågående rättegång i Helsinborgs tingsrätt där åklagaren väckt åtal mot ett antal personer på grund av bedrägerier med bluffakturor.

En av de tilltalade i målet döms nu - enligt tingsrättens dom - för 11 fall av bedrägeri och 16 fall av försök till bedrägeri. Påföljden för brottsligheten bestämdes till fängelse 1 år och 6 månader. 

I sina domskäl skriver tingsrätten att varje enskilt brott avser ett förhållandevis lågt belopp och även sammantaget är beloppen inte så höga att gärningarna på grund därav ska bedömas som grova. Detta innebär att beloppen som sådana inte räcker för att kvalificera brottsligheten som grov.

Tingsrätten skriver dock att brottsligheten måste ha föregått av planering och den har vidare krävt en viss organisation. Det har använts handlingar som utformats för att ge sken av att komma från Kronofogdemyndigheten eller en domstol, allt i syfte att förstärka målsägandenas uppfattning att de var betalningsskyldiga.Tingsrätten anser också att brottsligheten får anses ha skett systematiskt.

Sammantaget blir tingsrättens bedömning att brottsligheten därför har varit av så farlig art att brotten ska bedömas som grova. Den tilltalade som fälls till ansvar för de aktuella brotten döms därför för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

Den tilltalade som dömts för de angivna brotten meddelades även näringsförbud för en tid om 5 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar