onsdag 15 september 2010

Moderatsvar på Pappamanualen

Pappamanualen ställde för en tid sedan tio frågor till samtliga riksdagspartier. Flertalet av frågorna är direkt kopplade till vårdnadstvister medan några andra har fokus på annan problematik i relationer.

Jag har varit och arbetat fram svaren för Moderaternas räkning. Sammanställningen, innefattande samtliga riksdagspartiers svar, hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar