torsdag 25 september 2008

Träff med lokala moderater

Igår kväll höll jag en presentation av regeringens budget för inbjudna moderater från Botkyrka, Huddinge, Salem och Södertälje. Det blev en intressant kväll med intressanta diskussioner om både budget och partiarbete.

Vid genomgången av budgeten diskuterades bland annat f d fastighetsskatten/kommunala fastighetsavgiften och effekten av denna reform. Ett ämne som ofta engagerar är infrastruktur och det blev även denna gång. Vad innebär regeringens Närtidssatsning? Vad kommer den kommande infrastrukturpropositionen att innebära? Hur prioriterar och finansierar Väg- respektive Banverket sina verksamheter?

Diskussionen gled därefter allt mer över mot att handla om hur vi ska nå ut med vår politik på ett bättre och tydligare sätt. Alliansen driver och har drivit igenom ett stort antal reformer som är och har varit framgångsrika och som betyder mycket för människor. Det är angeläget att vi ständigt har i åtanke hur vi på ett bra sätt kan berätta detta för väljarna.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som tog sig tid och kom och lyssnade och deltog i diskussionerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar