onsdag 10 september 2008

Rättelse från Hyresgästföreningen

DN Debatt i måndags hade Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, en artikel om hyressättningen och vad konsekvenserna av en förändring av denna skulle innebära. Jag ska dock inte upphålla mig vid artikelns huvudargument. I slutet av artikeln skriver Barbro Engman en direkt felaktighet om bland annat Huddinge och indirekt Huge:

I dag ägnar sig kommuner som Huddinge och Österåker åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster.
Utöver att det är svårt att utläsa vad det handlar om i sak så är det en felaktighet. Huges jurist har varit kontakt med Hyresgästföreningen om detta och Hyresgästföreningen har nu lagt ut en rättelse på sin hemsida. Rättelsen i sin helhet lyder:

Korrigering av uppgift om förvärvslån i Huddinge kommun
I den debattartikel som publicerades på DN Debatt måndagen den 8 september togs frågan om utdelningsbegränsning för de kommunala ägarnas vinstuttag upp. Som exempel på oskäliga vinstuttag angavs Huddinge kommuns hantering av bostadsföretaget HUGE. Kommunen lät det egna företaget Tomtberga förvärva HUGE med ett lån från kommunen på 990. Därefter fusionerades de två företagen till nuvarande TomtbergsHUGE och Huddinge kommun garanteras en årlig avkastning från företaget på ca 70 milj. kr vilken täcks genom hyresintäkter.

I artikeln påstods att förfarandet skulle vara förbjudet för privata aktiebolag: ”I dag ägnar sig kommuner som Huddinge […] åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster.” Det stämmer inte längre. 2007 ändrades aktiebolagslagen och förbudet mot så kallade förvärvslån togs bort.
Varken Huddinge eller Huge ägnar sig således åt verksamhet som är olaglig. Värt att notera i sammanhanget är att Huge, enligt Hyresgästföreningen, har stockholmsregionens lägsta hyror för nyproducerade lägenheter och bland de lägsta hyrorna i det äldre bostadsbeståndet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar