onsdag 17 september 2008

Regeringsförklaringen och det kommande året

Igår öppnades riksmötet för riksdagsåret 2008/09. Som jag skrev igår så innebär öppnandet av riksmötet också starten på mitt tredje riksdagsår.

Traditionsenligt så läste statsminister Fredrik Reinfeldt upp regeringsförklaringen. Den innehöll få överraskningar. Mycket var redan känt då regeringen löpande släppt nyheter om den kommande budgeten. Därtill publicerades en kortvariant av regeringsförklaringen på DN Debatt igår.

Inte desto mindre innehöll regeringsförklaringen flera positiva satsningar. Några av dem tänkte jag kort kommentera nedan.

Det viktigaste beskedet statsministern lämnade är att regeringen fortsätter sin jobbsatsning i syfte att minska utanförskapet möta en försämrad konjunktur. Arbetslöshet är den största orsaken till att ekonomiska klyftor mellan människor ökar, därför är jobbsatsningen så viktig. En viktig del i denna satsning blir det jobbskatteavdragets tredje steg. I regeringsförklaringen står:

Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.

Från den första januari nästa år sänks skatten ytterligare för alla som arbetar. Mest betydelsefullt för dem som tjänar minst. Totalt omfattar förslaget 15 miljarder kronor. Det blir ännu ett steg på vägen för att förbättra värdet av arbete. Det ger alla dem som varje dag går till jobbet och bidrar till vårt lands välstånd mer kvar av lönen. Ett större utrymme att forma den egna vardagen med.
Det tredje steget innebär att vårdbiträden, sjuksköterskor och metallarbetare får 200 kronor mer kvar varje månad. Detta innebär det att ett vårdbiträde fått, i genomsnitt, drygt 1 100 kronor mer kvar i månaden sedan regeringsskiftet 2006. Motsvarande summa för en metallarbetare är drygt 1 350 kronor, en sjuksköterska ungefär 1 475 kronor och en gymnasielärare drygt 1 500 kronor.

Regeringen avser också att sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna. Till detta kommer ett antal regelförenklingar som minskar bördan för företagen. Syftet med dessa åtgärder är givetvis att stärka företagen. Som det står i regeringsförklaringen:

Fler företagare får möjlighet att erbjuda jobb åt alla som vill göra en insats.
Som aviserats i andra sammanhang bekräftade också statsministern att det kommer en satsning på pensionärerna i form av en skattesänkning. Det skattesänkning som tidigare presenterats motsvarar en årlig sänkning på 2 300-2 500 kronor. Tyngdpunkten ligger på de pensionärer som har de lägsta pensionerna, ofta kvinnor som har garantipension eller liten inkomstpension. Därtill höjs äldreförsörjningsstödet och särskilt bostadstillägg till pensionärer så att personer som har hela eller delar av sin försörjning via dessa system får del av förbättringen. Även förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen höjs till följd av förslaget.

Vårt pensionssystem bygger på att vi har många som arbetar, det glöms lätt bort. Regeringens framgångar med att minska utanförskapet innebär att pensionerna höjs, i genomsnitt, med 4 000 kronor i år och 6 000 kronor nästa år. Sista året med socialdemokratiskt maktinnehav, 2005, ökade pensionerna med 2 000 kronor.

Detta är de satsningar som jag speciellt vill lyfta fram.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar