måndag 21 april 2008

Pressklipp om äktenskapsdebatten

För snart en vecka sedan var det debatt i kammaren om betänkadet Äktenskap och partnerskap, vilket jag nämnde här.

Här har oppositionen bortsett från alla krav på normal beredning, trots att man i andra sammanhang har kritiserat regeringen för bristande beredning och att saker och ting har gått för snabbt. Som så ofta i andra sammanhang är det uppenbarligen så att ändamålet helgar medlen, även om det i det här fallet knappast har satts i främsta rummet att faktiskt åstadkomma en könsneutral äktenskapslagstiftning utan snarare att åstadkomma någon form av politiskt spektakel.
Så sa jag i kammaren om debatten. Med detta menar jag att oppositionens alla utspel bara var ett spel för galleriet och spektakel. Regeringen bereder redan frågan och en proposition ska komma före årets slut. Därför sa vi i majoriteten också nej oppositionens motion.

Vår hållning inom moderaterna är klar: vi säger ja till könsneutrala äktenskap. Av det skälet sa vi nej till oppositionens innehållslösa motionsförslag. Idag publicerar SVT Opinion en artikel av mig där jag utvecklar tankarna ovan. Läs artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar