torsdag 10 april 2008

Kammardebatt om försäkringsrättsliga frågor

Igår hade Civilutskottet debatt i kammaren om motionsbetänkandet Försäkringsrättsliga frågor. Jag talade för moderaterna i denna debatt.

Betänkandet behandlade ett trettiotal olika motioner inom det försäkringsrättsliga området. En av de frågor som debatterades de framtida förändringarna av trafikförsäkringen. Så här beskrev jag de viktigaste punkterna i trafikförsäkringen i mitt första anförande i debatten

Vad som är viktigt att påpeka i sammanhanget är för det första att det allmännas ansvar för sjukvårdskostnader inte ska förändras. En utgångspunkt i arbetet är vidare – för det andra – att trafikskadelagens tillämpningsområde inte ändras. Trafikförsäkringen ska alltså, liksom tidigare, ersätta skador som uppkommer till följd av trafik. Vidare ska – för det tredje – som utgångspunkt gälla att ersättning från trafikförsäkringen även fortsättningsvis ska utges enligt principen om full ersättning. I utredningens arbete ska det slutligen läggas särskild vikt vid att skyddet för dem som drabbas av trafikskador inte försämras.

[...]

Vår utgångspunkt är att en reform av trafikförsäkringen kommer att medföra stora samhällsekonomiska vinster i form av ökad trafiksäkerhet, förbättrad rehabilitering och minskade skadekostnader. Vår bedömning är att både staten och fordonsägarna tjänar på att trafikförsäkringen tar över ansvaret för skadekostnaderna. Genom att försäkringsbolagen hanterar hela skadekostnaden premieras försäkringstagare med lågt riskbeteende samtidigt som premierna kan hållas nere.


Mitt första anförande hittar du här. Mina repliker i debatten hittar du här, här, här och här. Vill du läsa hela debatten klickar du här (en bit ner på sidan).

1 kommentar:

 1. Hej!

  Du anförde detta till talmannen i denna debatt:
  - " Förvaltningsprocesslagens regler innebär att en förvaltningsdomstol har en omfattande egen utredningsskyldighet, vilken i sin tur innebär att samtliga relevanta omständigheter och rättsregler ska beaktas självmant av domstolen. Typiskt sett ska en part med en sådan processordning inte vara i behov av ombud. " -

  Om nu varken myndighet (kommun/stadsdel) eller Länsrätt utreder uppgifter som en part/ d.v.s. en medborgare meddelar LR, vad gör medborgare då?

  Hälsningar från Lena i Spånga
  http://www.socialombud.forum24.se

  SvaraRadera