onsdag 12 maj 2010

Rosengård i Malmö

I dag var jag på besök i Rosengård i Malmö tillsammans med mina civilutskottskollegor Ewa Thalén Finné (M), Christine Jönsson (M) och Lennart Pettersson (C). Inte minst som ledamot i civilutskottet och ordförande i Huge Fastigheter AB såg jag fram emot att på plats få se hur det såg ut i det, genom bland annat "Uppdrag granskning", kända bostadsföretaget Actas hyreshus.

Vi träffade hyresgästföreningen och gjorde därefter ett lägenhetsbesök där vi kunde se en så kallad renoverad lägenhet i Actas bestånd och träffa lägenhetsinnehavaren.

Lite uppgifter om Rosengård: Ingen vet med säkerhet hur många människor som bor i området men en uppskattning är att det finns mellan 25.000 och 28.000 hyresgäster (boende) där. I den delen av Rosengård som kallas för Herrgården bor mellan 4.000 och 9.000 personer. Det påstås att befolkningen i Herrgården byts ut helt inom loppet av 4 år, vilket dock säkert är en sanning med viss modifikation.

Befolkningen i Rosengård representerar 170 olika nationaliteter. Det utan jämförelse största språket i området är arabiska som är ett så dominerande språk att Rosengårdsskolan närmast kan sägas vara en arabisk skola. Av eleverna i skolan klarar omkring 50% nionde klass. Detta är emellertid en något orättvis beskrivning av det skälet att många av eleverna inte har förutsättningar att klara nionde klass eftersom man har varit i Sverige för kort tid.

Hyresgästerna har uppenbara svårigheter att göra felanmälan och även om felanmälan görs är det inte säkert att detta leder till någon åtgärd. Vi fick veta att någon hade anmält en läckande toalett som medförde att vatten rann ut i hallen. Felanmälan gjordes för 14 år sedan och felet är ännu inte åtgärdat.

På vägen till lägenhetsbesöket vadade vi i floder med vatten som bildats av det kraftiga regnet, men var fanns dagvattenbrunnarna? Efter att ha passerat någon form av gårdshus som såg ut att sjunga på sista versen, med nederdelen av panelbrädorna bortruttnade, och en uteplats med någon form av staket, där många av staketspjälorna försvunnit, kom vi till ett trapphus som visserligen var uppfräschat men ändå ganska mediokert.

Lägenheten vi besökte var ytskiktsbehandlad utan några högre ambitioner och i badrumstaket syntes rostgenomslag i det ganska nya färgskiktet. Enligt hyresgästföreningen var det avloppsledningarnas gjutjärnsböjar som var genomrostade, vilket innebär att vattnet var på väg ut i betongbjälklaget.

Jag kan inte komma till någon annan slutsats än att Acta är en fastighetsägare utan ambitioner. Goodwill är sannolikt ett helt okänt begrepp eftersom affärsidén sades vara att köpa och förvalta under kort tid för att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att satsa något att tala om på underhåll och därefter sälja i tid så att man inte blir sittande med "Svarte Petter". I just det här fallet är dock frågan om det finns någon ny tänkbar köpare. Det kanske är så att Acta nu sitter med "Svarte Petter". I så fall finns det nya regler i bostadsförvaltningslagen, som behandlats av civilutskottet och beslutats av riksdagen under denna mandatperiod. De nya reglerna har gjort det lättare att tvångsförvalta hyresfastigheter där ägaren brustit i sitt ansvar mot hyresgästerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar