torsdag 20 maj 2010

Kurdiska riksförbundets 24:e kongress

Företrädare för de politiska partierna hade inbjudits till Kurdiska riksförbundets kongress, lördagen den 15 maj, för att hålla anföranden om sina partiers politik. Jag var på plats och företrädde moderaterna. De partier som fanns företrädda var (förutom moderaterna) folkpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Jag var egentligen den ende som talade om inrikespolitik. Givna saker att nämna utöver vår människosyn var arbetslinjen, jobbskatteavdraget, förmågan att i regeringsställning ta ekonomiskt ansvar och värnandet av välfärdens kärna, men också skattesänkningarna för pensionärer samt den stolthet man måste känna över sitt ursprung.

Av intresse i detta sammanhang är att över 1 procent av den svenska befolkningen kommer från Irak, varav 60 procent är kurder. Sverige har varit den mest generösa mottagaren av dessa flyktingar av alla länder i hela världen.

Regeringen har under denna mandatperiod aktivt verkat för att främja handelsrelationerna mellan Sverige och de kurdiska delarna av Mellanöstern. Fyra (4) moderata statsråd har varit nere i dessa regioner under mandatperioden och en rad handelsavtal har ingåtts. Sverige har också öppnat ett konsulat i Erbil som (ligger i de kurdiska delarna av Irak).

Vad som också bör nämnas i sammanhanget är att Sverige arbetar för att Turkiet ska bli medlemmar i EU, men ställer samtidigt mycket höga krav på att den kurdiska minoriteten ska behandlas väl. Det ligger i kurdernas intresse att Turkiet faktiskt blir medlemmar av EU då det skulle förbättra kurdernas situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar