torsdag 11 juni 2009

Några siffror från EU-valet

Nu är alla valsedlar och alla kryss från valet till EU-parlamentet räknade. Jag tänkte kort bara reflektera över siffrorna i Huddinge.

Valdeltagandet i Huddinge var 46,5 procent, något över riksgenomsnittet på 45,5 procent. Vid valet 2004 låg valdeltagandet på ungefär 37 procent i både Huddinge och i riket.

Moderaterna ökade från 21,3 procent till 22,5 procent, vilket var glädjande. Resultatet ligger högre än Moderaternas resultat på riksnivå. Resultatet gör också att Moderaterna är blev största parti bland de röstande i Huddinge.

Socialdemokraterna minskade med 2,9 procentenheter till 21,4 procent i Huddinges valmanskår. De blir därmed näst största parti i Huddinge, till skillnad från Stockholms stad där de blev fjärde största.

Här hittar du samtliga siffror, bortsett från personkryss, för hur huddingeborna röstade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar