torsdag 13 november 2008

Företagarorganisation positiv till återställare

FöretagarFörbundet är mycket positiva till gårdagens beslut om den återställda förmånsrätten som riksdagen klubbade igenom igår. Det handlar om företagshypotek, som jag skriver om nedan.

Så här säger företrädare för FöretagarFörbundet i ett pressmeddelande:
– I praktiken innebär det att uppskattningsvis150 000 företag, de flesta småföretag, nu kan omförhandla sina krediter och få bättre villkor. Det ökar deras chanser att överleva finanskrisen och lågkonjunkturen, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.

[...]

– Beslutet är mycket välkommet. Det innebär bättre villkor för småföretagarna och därmed är det också bra för Sverige. Småföretagen har en enorm betydelse för landets fortsatta utveckling, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.
I mitt inledningsanförande i kammaren igår sa jag bland annat följande:
Ett led i att förbättra för företagen är det lagförslag vi debatterar i dag, lagen om företagshypotek. Lagförslaget innebär en reformering av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet för lån.

Den nya säkerhetsrätten företagshypotek föreslås från och med den 1 januari 2009 ersätta den så kallade företagsinteckningen som infördes 2004. Reglerna om företagsinteckning försämrade säkerhetsrättens värde i jämförelse med det dessförinnan gällande företagshypoteket. Enligt en utvärdering från Institutet för tillväxtpolitiska studier var försämringen så påtaglig att reformens nackdelar måste anses ha överstigit fördelarna. I allt väsentligt innebär de nya reglerna för företagshypotek en återgång till de regler som gällde före 2004. Äldre företagsinteckningar kommer dock att fortsätta att gälla under en övergångsperiod.

[...]

I motsats till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser vi att lagstiftningsåtgärder måste vidtas för att förstärka företagsinteckningens värde som kreditsäkerhet och på så sätt underlätta för företag att låna pengar. Förstärkningen bör ske på ett sådant sätt att säkerhetsrätten får ett värde som motsvarar det värde som den hade före förmånsrättsreformen.
Här, här och här kan du läsa mina tre inlägg i debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar