fredag 14 november 2008

Arbetslösa i Huddinge

Häromdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik över arbetslösheten. I oktober 2008 var 1 457 personer (2,5 procent) öppet arbetslösa i Huddinge. Det innebär att arbetslösheten stigit något jämfört med oktober förra året då 1 397 personer (2,3 procent) var öppet arbetslösa.

Jämfört med september har antalet öppet arbetslösa ökat med 74 personer.

För att möta den vikande konjunkturen satsar regeringen bland annat på ett tredje steg med jobbavdrag. Skattesänkningen motsvarar 15 miljarder kronor i statsbudgeten. Regeringen satsar också 16 miljarder i skattesänkningar för företagen. Syftet är att stärka drivkrafterna till investeringar och nyanställningar i företagen. Bolagsskatten ska sänkas från 28 till drygt 26 procent och socialavgifterna ska sänkas med en procentenhet. Därtill minskar den administrativa bördan för företagen genom ett antal förenklingar som ett led i regeringens mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent till 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar