fredag 16 maj 2008

Pressklipp från pensionsdebatt i Huddinge

Under våren har det i den lokala tidningen Mitt i Huddinge pågått en debatt om pensionärernas ekonomiska situation. Debatten initierades av att jag skrev en insändare om att pensionärernas gynnades av regeringens framgångsrika jobbpolitik.

En av den som svarade på min insändare var signaturen "Pensionär". Skribenten hävdade, bland annat, att hans eller hennes bostadsbidrag försämrats med 150 kronor. Nedan publicerar jag mitt svar till signaturen "Pensionär". Insändaren finns också publicerad i veckans nummer av Mitt i Huddinge (utgivningsdatum 13 maj).

Regeringen fortsätter att förbättra för pensionärer
Signaturen ”Pensionär” ber mig att förklara hur han eller hon kan få mer i plånboken under 2008. Det är omöjligt för mig att överblicka varje enskild persons ekonomi och veta varför bostadsbidraget sänkts med 150 kronor, som i just detta fall. För att få klarhet i denna fråga måste jag be dig att vända dig till Försäkringskassan.

Exemplet i min insändare (Mitt i Huddinge 25/3) bygger på en pensionär som har inkomstpension. Sådan pension har den som har arbetat under stora delar eller hela sitt yrkesverksamma liv. En person som har 12.000 kronor i (inkomst)pension får sin pension höjd med i genomsnitt 4.000 kronor under 2008. Detta för att regeringen framgångsrikt har bedrivit en politik för att få fler människor i arbete.

Den andra typen av pension är garantipension. Sådan pension har den som inte har arbetat eller har arbetat mycket måttligt. Garantipensionerna räknas upp med konsumentprisindex.
Särskilt äldre ensamstående kvinnor som lever på garantipension har en kärv ekonomisk situation. I vårpropositionen som presenterades den 15 april fastställer regeringen att ytterligare steg kommer att tas för att förbättra villkoren för i första hand de pensionärer som har det sämst ställt.

Anti Avsan
Riksdagsledamot (m), Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar