tisdag 27 maj 2008

Bostadspolitisk omprövning hos (s)?

Ekot rapporterar idag om att socialdemokraternas bostadspolitiska grupp lägger fram ett förslag till ny bostadspolitik. Nu är det som redovisas av Ekot snarare en testballong än ett färdigt förslag men av det som kommer fram kan man ändå dra några slutsatser.

En slutsats är att socialdemokraterna accepterar att många människor, dock inte alla, vill äga sina bostäder. Socialdemokraterna visar också att de, åtminstone i högre grad än hittills, accepterar att människor faktiskt vill bestämma över sitt boende och sin boendeform.

Boendeformerna i Sverige är "politiserade" på ett olyckligt sätt men nu visar socialdemokraterna tendenser till att lätta på politiseringen runt boendeformerna. Det är positivt.

Det övergripande intrycket är, trots allt, att det som presenterats ännu är ganska så tunt. Att socialdemokraterna vill återinföra investeringsbidragen för byggande av hyresrätter känns dock inte särskilt nytänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar