söndag 9 mars 2008

Lika möjligheter för kvinnor och mänFör en tid sedan skrev jag här på min blogg att fönyelsearbetet fortsätter inom moderaterna och att jag ingår i arbetsgruppen lika möjligheter för kvinnor och män. Den arbetsgruppen är i sin tur indelad i två delarbetsgrupper, nämligen "Familj och arbetsliv" i vilken jag är ordförande och "Välfärd" i vilken min civilutskottskollega Ewa Thalén Finné är ordförande. Framförallt Svenska Dagbladet har uppmärksammat ett antal frågor som ligger inom arbetsgruppens (och då främst min delarbetsgrupps) område.

Svenska Dagbladets första artikel är från den 26 februari. Här finns den. Den senaste artikeln i samma tidning kom den 6 mars. Här finns den.

Den första artikeln handlar om "delade vab-dagar". Söker man på dessa ord hittar man en stor mängd mediarapportering och kommentarer. Utfallet kan du se här - klicka bara vidare. Den andra artikeln handlar om "jämställt barnbidrag". Vid motsvarande sökning på dessa ord får man också ett stort utfall. Resultatet kan du se här. Arbetsgruppens frågor har med andra ord fått stor uppmärksamhet redan innan några förslag har presenterats. Vad artiklarna har utgått från är i första hand huvudarbetsgruppens direktiv och kommentarer kring dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar