onsdag 5 mars 2008

Kommunal rikskonferens

Med start under fredagen och med avslutning runt lunch på lördagen har vi inom moderaterna kommunal rikskonferens i Göteborg. Inbjudna är ett stort antal moderater från hela landet, med uppdrag i kommuner, landsting, regioner och i riksdagen, men även föreningsledare och andra föreningsaktiva. Ungefär 1 800 moderater väntas till Göteborg. Jag är en av dem.

Det arrangeras ett stort antal seminarier och föreläsningar. Jag kommer att fungera som moderator vid ett seminarium och vara med i panelen vid ytterligare ett. Så här presenteras seminarierna i programmet.

1:3 Asyl och migrationspolitiken – hur gör vi det till en för (m) positiv fråga?


Delarbetsgrupp till arbetsgruppen Mot utanförskap och segregation
Vad vill alliansen med asylpolitiken och övriga frågor inom det migrationspolitiska området inför 2010. Hur möter vi väljarna 2010 så att asylpolitiken blir en vinnarfråga?

Moderator:
Riksdagsledamot och rådman Anti Avsan, Huddinge

Medverkande:
Migrationsminister Tobias Billström, Malmö
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson, Helsingborg

4:7 Överförmyndare – ideella krafter som förvaltar miljarder


Kommunen är skyldig att utse överförmyndare, men det ansvar som följer med uppdraget är ofta oklart. Överförmyndarna arbetar ideellt och har ett mycket stort ansvar. Sveriges överförmyndare förvaltar ett stort kapital, närmare 20 miljarder kr. Överförmyndare utses för de människor som är i störst behov av samhällets stöd. Seminariet visar på en del praktiska problem som överförmyndare möter i vissa kommuner och hur dessa problem kan förebyggas. Det är viktigt att vi uppmuntrar människor att engagera sig i detta arbete.

Moderator:
Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström, Österåker

Medverkande:
Statssekreterare Magnus Graner, Uppsala
Förvaltningsjurist vid Göteborgs överförmyndarförvaltning samt styrelseledamot i Föreningen Sveriges överförmyndare Gunnar Jonsson, Göteborg
Riksdagsledamot och rådman Anti Avsan, Huddinge


Hela seminarieprogrammet hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar