lördag 18 augusti 2007

World Water Week och Stockholm Water Prize

Jag har sysslat med VA-frågor under ett antal år och är därför styrelseledamot i Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten VA AB, Stockholm Vatten Utveckling AB och SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag). Intresset för vatten- och miljöfrågor väcktes när jag var ung och mycket intresserad av fiskar och fiske. Det intresset fick ett uppsving när jag under en tid i början av min juristkarriär tjänstgjorde som tingsnotarie på dåvarande vattendomstolen, Stockholms tingsrätt. Därefter har jag - som framgår av styrelseuppdragen - kommit att arbeta med den typen av frågor på kommunal nivå.

I torsdags, den 16 augusti, var jag närvarande vid utdelningen av Stockholm Water Prize i blå hallen i Stockholms stadshus och den efterföljande banketten. Ceremonin och banketten utgör höjdpunkten på World Water Week som äger rum i Stockholm i augusti varje år. I år har omkring 2 400 deltagare från 130 länder medverkat vid seminarier, workshops och andra aktiviteter. Inledningstalet - som hölls av Fredrik Reinfeldt - kan du läsa här.

Stockholm Water Prize är en global utmärkelse som delas ut årligen av stiftelsen Stockholm Water Foundation. Utmärkelsen kan tilldelas en person, en organisation eller en institution för genomförda "enastående vattenrelaterade aktiviteter". Detta kan vara inom områden som utbildning och kunskapsspridning, mänskliga och internationella relationer, forskning, vattenförvaltning eller vattenrelaterat bistånd.

Vinnaren av Stockholm Water Prize offentliggörs i samband med FN:s Världsvattendag, den 22 mars, varje år och belönas vid en prisceremoni i Stadshuset under världsvattenveckan i Stockholm i augusti varje år. Priset delas ut av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Årets pristagare är professor Perry L. McCarty från Stanforduniversitetet i USA. Han har under en lång och framgångsrik forskarkarriär gjort banbrytande insatser kring rening av vatten. Hans insatser innebär utveckling av olika biologiska reningsprocesser som har lett till att - såsom som han själv uttryckte det i något sammanhang - det åter går att bada och fiska i tidigare förorenade vattendrag i USA. En av hans senaste forskningsinsatser är bakterier som kan bryta ned föroreningar i vatten från biltvättanläggningar.

Stockholm Water Prize delades för första gången ut år 1991 och inkluderar 150 000 USD, vilket motsvarar en dryg miljon kronor, och en kristallskulptur.

Den främsta behållningen från prisceremonin tycker jag för egen del var Perry L. McCartys och H.M. Kung Carl XVI Gustafs personliga, i vissa delar underfundiga, och träffsäkra tal under bankettmiddagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar