lördag 14 mars 2009

Svar på frågor om IPRED (1)


Signaturen ”Donsan” har i en kommentar tagit upp olika frågor i anslutning till mitt blogginlägg om den debatt som ägde rum på Tekniska museet i onsdags (den 11 mars).
Som svar på den kommentaren finns det skäl att påpeka följande.

Grunden för det skydd som immaterialrätten ges hos oss i Sverige är internationella konventioner, rättsakter på europanivå och vår egen nationella lagstiftning.

Huruvida någon anser att man fritt ska få tillägna sig sådant som upphovsmän har skapat är ytterst en moralfråga eller om man så vill en värderingsfråga. Historiskt sett har dock en stor majoritet av svenska folket ansett att upphovsrätten är värd att skydda.

Om man tycker att spelplanen har ändrats i och med Internets tillblivelse och utveckling så anser jag att man inte har helhetsbilden klar för sig. Lagstiftningen är teknikneutral och måste så vara. En jämförelse skulle kunna vara att man får stjäla på vissa platser men inte på andra, vilket skulle vara en enligt min mening fullständigt orimlig inställning. I vissa vänsterkretsar har denna typ av synsätt funnits redan tidigare. Det synsättet har kommit till uttryck genom uttalanden om att stöld skulle vara ett sätt att utjämna inkomstskillnader och kunna vara acceptabelt så länge stölden "inte drabbar någon fattig".

Om det nu skulle vara så att det är positivt att få fri tillgång, exempelvis till musikaliska verk, så kan ju den upphovsman som anser att det förhåller sig så låta andra få fri tillgång till sina verk. Om detta skulle bli den nya förhärskande uppfattningen bland upphovsmännen så skulle ju förändringen till fri tillgång till andras verk åtminstone ske över tiden.

Det är vi i Sverige som styr vår nationella lagstiftning. Trots detta är vi bundna av de nationella förpliktelser vi har åtagit oss genom multilaterala överenskommelser men också av Europakonventionen om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna och sanktionsdirektivet. Sverige har en skyldighet att implementera sanktionsdirektivet liksom alla andra EG-direktiv. Sveriges senfärdighet med detta har kritiserats.

3 kommentarer:

 1. Det förvånar mig att du som är både riksdagsman och rådman är så slarvig i din argumentation.

  Du påstår genom din jämförelse att fildelning skulle vara lika med stöld.
  Om du skulle ha rätt i detta påstående så måste du i så fall förklara för mig varför inte fildelare lagförs för brottet stöld, som det definieras i brottsbalken 8 kap.?

  Naturligtvis så beror det på att fildelning inte är stöld utan ett intrång i upphovsrätten. Att kalla det stöld är därför felaktigt och utgör endast ett försök att demonisera fildelare.

  Lite senare i ditt inlägg så skriver du att Sverige har en skyldighet att implementera sanktionsdirektivet liksom alla andra EG-direktiv.

  Det har du naturligtvis rätt i.

  Vad du skulle ha nämnt är också det faktum att Sverige inte har skyldighet att ge industrin de befogenheter den nu får i enlighet med den nyligen antagna lagen.
  Detta fastslås av EG-domstolen i en dom 080129 i mål nr. C-275/06 mellan parterna Productores de Música de España (Promusicae) och Telefónica de España SAU.

  Att Sverige inte är tvingat att införa en lag som ger industrin rätt att få veta namn bakom IP-adresser framgår tydligt av domen som är för lång att publicera i sin helhet här.

  Det torde dock framgå av den sista meningen i detta stycke att det förhåller sig som jag påstår.

  ”The Court of Justice notes that the exceptions permitted by the directives on the protection of personal data include the measures necessary for the protection of the rights and freedoms of others. As the directive on privacy and electronic communications does not specify the rights and freedoms concerned by that exception, it must be interpreted as expressing the Community legislature’s intention not to exclude from its scope the protection of the right to property or situations in which authors seek to obtain that protection in civil proceedings. It does not therefore preclude the possibility for the Member States of laying down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings. However, it does not compel the Member States to lay down such an obligation.”

  Sverige (läs regeringen) har alltså gått längre än vad direktivet kräver vilket företrädare för alliansen är väldigt noga med att prata tyst om.

  SvaraRadera
 2. Oavsett vad man tycker om våra lagar om immaterielrätt tycker jag det är skrämmande att du blandar in stöld i det hela Anti. Du har varit yrkesverksam som både polis och domare, nog är du vara medveten om att stöld och upphovsrättsintrång inte är samma brott?

  SvaraRadera
 3. "Lagstiftningen är teknikneutral och måste så vara. En jämförelse skulle kunna vara att man får stjäla på vissa platser men inte på andra, vilket skulle vara en enligt min mening fullständigt orimlig inställning. I vissa vänsterkretsar har denna typ av synsätt funnits redan tidigare."
  Är det MUF du menar då? Det väl deras argument

  SvaraRadera