onsdag 21 november 2007

Debatt om "hantering av underhållsstöd vid utmätning"

I går deltog jag i en interpellationsdebatt som gällde frågan om kronofogdemyndighetens hantering av underhållsstöd vid utmätning. Frågan ställdes i en (v)-interpellation till justitieministern. Problematiken kände jag igen som en som en av frågeställningarna som tagits upp vid ett möte med Insolvens - föreningen för överskuldsatta.

Efter ändringar i utsökningsbalken (som trädde i kraft den 1 januari 2005) är återbetalningsskyldighet för underhållsstöd jämställt med andra statliga fordringar i den företrädesordning som gäller vid löneutmätning. Detta innebär att tillägg för underhållsbidrag kan göras till det av kronofogdemyndigheten bestämda normalbeloppet vid utmätning men - från och med den 1 januari 2005 - inte längre för underhållsstöd. Jag anser att detta är en fullt rimlig ordning.

I (v)-interpellationen framställdes det hela på följande sätt: "Denna olikhet i behandlingen mellan de olika bidragsformerna leder till orimliga konsekvenser för de föräldrar som betalar underhållsstöd och är föremål för utmätning." Vidare angavs i (v)-interpellationen: "Då normalbeloppet inte räcker till utgifter för underhållsstöd har den underhållsskyldige rätt att söka socialbidrag enligt socialtjänstlagen. Det är en synnerligen märklig ordning att kommunala skattepengar ska gå till att finansiera vinster hos de finansbolag där de underhållsskyldiga har skulder."

Jag framhöll i debatten att jag har mycket svårt att se hur kommunala skattepengar kan gå till att "finansiera vinster hos finansbolagen" i en sådan situation. Här kan du läsa mitt första inlägg i debatten och här finns mitt andra inlägg.

2 kommentarer:

 1. Hej! Jag vill kring detta ämne flika in några viktiga aspekter som kanske inte togs upp i debatten som jag följde på web-tv.
  För det första är det så att det råder en vanlig missuppfattning om att man får förbehållas existensminimum vid utmätning av lön. Har man barn får man oftast inte förbehållas denna lägsta nivå. Med existensminimum menar jag lägsta levnadsstandard enligt socialtjänstlagen 4kap 1§.

  Är man dessutom s.k. "umgängesförälder" eller "underhållsskyldig" får man nästan aldrig förbehållas denna lägsta nivå. Dessutom är det så att om man har utmätning och samtidigt är underhållsskyldig kan man bara komma upp till denna lägsta nivå genom att även underhållet betalas genom utmätningen. Om man är underhållsskyldig och har utmätning går "brytgränsen" runt 18000kr per månad beroende på antal barn, för när socialbidragen börjar gå till enskilda mål. Ju mer man tjänar desto större del av socialbidraget går då till enskilda målen.

  För en vanlig familj i denna situation innebär det att man är berättigad till ca 2000-5000kr per månad i socialbidrag, vilket då belastar kommunens utgifter. Detta kommer i huvudsak av att "umgängesbarn" inte anses ingå i "umgängesförälderns" familj vid Kronofogdens tillämpning. Detta gör att man ej får förbehållas t.ex. matpengar för barnen. Per automatik hamnar man då UNDER "skälig levnadsnivå" enligt socialtjänstlagen. Drabbade är i stort sett alla underhållsskyldiga med löneutmätning. Dock känner de flesta inte till detta varför det idag inte är att se som en enorm kostnad för kommunerna.

  Vad jag fascineras över är att kronofogden och till viss del politiker försvarar ett system som innebär att socialbidrag går till enskildas skulder, både statliga och privata skulder.

  Kronofogden skulle kunna medge förbehåll med dagbeloppen i KFMFS 2006:1, men det gör man inte eftersom man har en uppfattning om att barnen inte behöver mat vid umgängen.

  För att ge ett konkret exempel så tar jag en familj med 3 umgängesbarn om 10dgr per månad i snitt. Utmätning sker med ca 8000kr per månad. Socialbidrag ges med ca 5000kr per månad. Utav det utmätta går 3819kr till a-mål (underhållet) och resten till e-mål, vilket i praktiken innebär ca 4200kr, vilket motsvarar större delen av socialbidraget.

  Det rimliga som jag ser det borde istället vara att 2500kr mäts ut och inget socialbidrag behöver då utges.

  SvaraRadera
 2. Rättelse: Det ska vara 3000kr som skall utmätas (inte 2500kr).

  SvaraRadera