torsdag 5 juli 2007

Återigen frågan om sjöfylleri

Igår gjorde nyheterna TV 3 ett inslag om sjöfylleri. Inger Davidsson (kd) uttryckte i inslaget rent allmänt att reglerna bör vara lika på land som till sjöss och pekade på problem med ökande sjöfylleri. Jag uttalade mig om vår inställning i frågan.

Vår - moderaternas - uppfattning i frågan är just att förhållandena till sjöss och i vägtrafik inte kan jämställas. Förhållandena i sjötrafik är väldigt skiftande. Därutöver är det - bland mycket annat - inte rimligt att omförtöjningsfall ska falla inom det straffbara området (något som också 2001-års sjöfylleriutredning tog bestämt avstånd från), framförallt inte med en promillegräns om 0,2 promille alkohol i blodet som enda straffbarhetskriterium.

Det intressanta i sammanhanget var att sjöpolisen i Stockholm genom uttalanden i inslaget i princip dementerade det som Inger Davidsson uttryckte som problem med ökande sjöfylleri. Sjöpolisen menade att man snarast hade sett en motsatt utveckling under senare år med minskande sjöfylleri och ett ökat ansvarstagande hos båtfolket. Jag noterar att denna uppfattning delvis bekräftades under förra veckan av en DN-artikel enligt vilken antalet sjöolyckor med dödlig utgång stadigt har minskat sedan 2001. Det största antalet sjöolyckor med dödlig utgång avser män över 50 år som efter alkoholförtäring faller över bord från mindre båtar, företrädesvis i insjöar.

TV 3 inslaget kan du se genom att gå in på http://www.tv3.se/, klicka på WEBB-TV och gå vidare till Update-2007-07-04 kl 2300.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar