torsdag 22 mars 2007

Debatt om bostäder i riksdagen

Bostadsfrågor är något som intresserar mig. Igår deltog jag i en debatt om hyresboende och olika ägarformer, med anledning av Civilutskottets betänkande Hyresrätt m.m.

Jag tycker att det är viktigt med en mångfald av olika upplåtelseformer för boende, något jag också tryckte på i debatten. Protokollet från debatten kan du läsa
här. Mitt första anförande finns under rubriken "9 § Hyresrätt m.m." anförande nr 71.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar